pátek, 21 leden 2022
A+ R A-

 

Souhlas rodiče s poskytnutím daru - obědy pro děti  
   

    

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy  
Podává zákonný zástupce ředitelce školy v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy. Do přípravné třídy je zařazeno dítě na základě doporučení poradenského zařízení.   

 

Žádost o odklad povinné školní docházky  
Podává zákonný zástupce ředitelce školy nejpozději do 31. 5. roku, kdy bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti je doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.   

 

 

Žádost o dodatečný odklad  
Podává zákonný zástupce žáka ředitelce školy nejpozději do konce 1. pololetí roku, kdy žák nastoupil.  Součástí žádosti je doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.   

 

 

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu  
Podává zákonný zástupce žáka u ředitelky školy v případě doporučení k integraci žáka vydaném školským poradenským zařízením. Součástí žádosti je vždy kopie zprávy z vyšetření a doporučení k integraci.   

 

Žádost o přestup žáka z jiné školy  
Podává zákonný zástupce žáka ředitelce školy v případě přestupu z jiné školy.   

 

 

Žádost o uvolnění žáka z výuky   
V odůvodněných případech může na základě této žádosti uvolnit na 1 den třídní učitel a na více dní ředitelka školy. Jedná se převážně o uvolnění na dovolenou mimo prázdninové dny, sportovní soustředění, akce zájmových kroužků, apod.    

 

 

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy  
   

 

Žádost o uvolnění žáka z plaveckého výcviku  
   

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka   
   

 

 

                      

                                                INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

 

  Mgr. Marie Čápová

  ředitelka školy

  reditel@zsnestemicka.cz

  tel.: 777 969 099

   

  Základní škola

  Ústí nad Labem

  Neštěmická 787/38

  400 07

  tel.: 724 300 455

         472 732 174 

   
 

 IČO:  442 262 68

 IDibnyi66

   
    

 Rodiče dětem Vyhlídka

   web: klikněte ZDE

  

   
   

Zřizovatelem je statutární město

Ústí nad Labem

Základní škola Ústí nad Labem, Neštemická 787/38    
příspěvková organizace     
Neštěmická 787/38  
Ústí nad Labem 400 07    
IČO: 442 262 68    
     
 Ředitelka školy:     472 732 174   
 Sekretariát:     724 300 455 
 Zástupce řed. školy:      727 974 465
 Ved. školní jídelny:     472 732 085 
       
               
                   
Úřední hodiny podatelny:  
Po - Pá 7 - 15 hod.   
mail: skola@zsnestemicka.cz