pátek, 05 červen 2020
A+ R A-

Přítomnost žáků ve škole

 

Od 11. 5. 2020 bude umožněno vzdělávání žáků 9. ročníku v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se mohou vzdělávání ve škole účastnit též žáci 1. – 5. ročníku.

V nejbližších dnech budou zákonní zástupci žáků dotázáni na zájem o vstup do školy ze strany třídních vyučujících. 

V případě zájmu o vzdělávání ve škole je nutné dodržovat níže uvedená opatření:

 

a)       Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení: 

  • Ke stažení ZDE.
  • K vyzvednutí v přihrádce u hlavního vchodu do školy. 

b)      Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

c)       Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

d)      Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

e)      Žáci se nebudou shromažďovat před školou. Bude zajištěn průběžný příchod žáků v čase od 7,30 hod. do 8,00. 

f)        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit. 

g)       Provozní doba školy je stanovena od 7,30 do 16,00 hod. (Pro žáky 9. roč. od 8,20 do 11,30 hod.) 

h)      O rozvrhu hodin a činností budu škola s dostatečným předstihem informovat.

 

Stravování žáků ve škole bude zajištěno. Obědy pro svého žáka přihlaste nejpozději do čtvrtka 21. 5. 2020.

  

Organizace pobytu žáků ve škole od 25. 5. 2020

 

Vstup do školy

 

Vstup je možný od 7,30 do 8,00 hod.

Žáci 1. ročníku a žáci, kteří budou využívat družinu, vstupují do školy družinovým vchodem. 

Žáci 2. – 5. ročníku přicházejí do školy vjezdovou bránou přes školní pozemek a vstupují rovnou do pavilonu, kde bude probíhat vyučování.

 

 

Odchod ze školy

 

Konec vyučování je stanoven s ohledem na oddělené stravování od 11,00 do 12,00 hod. Informaci o přesném ukončení vyučování vašeho dítěte předá třídní vyučující.

Žáci, kteří končí pobyt ve škole po obědě, odcházejí vedlejším vchodem (napravo od hlavního vchodu).

Žáci, kteří využívají družinu, odcházejí družinovým vchodem.

Pobyt žáků v družině končí v 16,00 hod.

 

 

Další pokyny

 

Zákonní zástupci do školy nevstupují.

Během pobytu ve škole žáci a zaměstnanci školy dodržují mimořádná opatření MŠMT a Vlády ČR.

  


 

Učíme na dálku

Vážení rodiče,

na webových stránkách školy jsme pro vás a vaše děti připravili přehled možností domácího vzdělávání. Klikněte na položku UČÍME SE NA DÁLKU a vyberte si z nabídky. 


 

Zápis dětí do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu ZDE. 


Dynamická inkluze

 

Projekt Dynamická inkluze, který pomáhá učitelům i dětem, vstupuje do poslední třetiny

      Projekt Dynamická inkluze probíhající v šesti školách našeho kraje, s centrem kolegiální podpory v naší ZŠ , vstupuje do své poslední třetiny. Na samotném počátku projektu byli zapojení pedagogové seznámeni s již existujícími produkty diagnostiky určenými pro školy a školská zařízení. Všichni měli možnost si je vyzkoušet a následně s pomocí odborníků interpretovat svůj vlastní „profil učitele“.  Pedagogům byly vysvětleny základní principy práce s diagnostickou metodou určenou pro jednotlivce a skupinu a její možnosti a přínosy.Současně probíhal také intenzivní vývoj nového diagnostického nástroje – interaktivního profilu třídní skupiny a kompatibilního profilu učitele.

     Na pravidelných workshopech v jednotlivých CKP (centrech kolegiální podpory, které jsou tři – jedno centrum v každém zúčastněném kraji) se pedagogové společně s lektory metody, psychology a speciálními psychology učili s profily třídních skupin i učitelů pracovat a analyzovat výstupy. Učitelé velmi rychle pochopili výhody práce s přesnými a často novými informacemi, které přináší diagnostika.

     Mohlo by se zdát, že diagnostická metoda poukazuje na nedostatky učitelů a jejich chyby, ale není to tak.  Metoda dává pedagogům užitečné informace o tom, jaké jsou jejich silné stránky, o které se mohu opřít, jaká jsou rizika, s nimiž se musí počítat a o nichž je dobré vědět. Také přináší informace o tom, jak funguje skupinová dynamika třídy a jaký způsob práce a komunikace je pro skupinu vhodný. Poukazuje na to, kde jsou rizika skupiny a jak mohou učitelé se třídou pracovat v její prospěch.

 Projekt Dynamická inkluze je tříletý a končí v říjnu příštího roku. V současné fázi se účastníci projektu soustředí především na profily konkrétních tříd, a jejich vývoj v čase.  Zaměřují se na konkrétní problémy skupin, proměny a interpretaci změn, které souvisejí s postupem žáků do vyššího ročníku, nebo s přechodem na druhý stupeň základní školy. Zabývají se problematikou změny atmosféry vztahů ve třídách např. po odchodu žáků do škol víceletých gymnázií. Učitelé dostávají od psychologů působících v projektu také podpůrné informace o vývojových obdobích a zákonitostech individuálního vývoje dětí. Řeší se také spolupráce v pedagogických sborech, různé pedagogické styly a metody jejich práce. Nejdůležitější v celém projektu je ale pozitivní přínos pro samotné pro žáky

 

Naším mottem je DYNAMICKÁ INKLUZE.

 


 

Robotika ve škole

 Základní škola Neštěmická v Ústí nad Labem představuje nový způsob vyučování informatiky. Od prvních tříd žáci rozvíjí informatické dovednosti pomocí hravých programovatelných robotů Ozobot a Blue Bot. Od třetí třídy se žáci seznamují s programovatelnými stavebnicemi, které se ovládají pomocí vlastního softwaru. Stavebnice LEGO WeDo 2.0. je určena pro 1.stupeň základních škol. Pro žáky 2. stupně je určena složitější sofistikovanější programovatelná stavebnice LEGO Mindstorms education. Bádaní lze rozšiřovat o různé doplňkové sady senzorů.

 

Tyto robotické pomůcky a stavebnice si kladou za cíl zvýšit zájem o techniku, vědu a programování. Žáci si během práce se stavebnicemi osvojují zkoumání, modelování, kritické myšlením při řešení problému, simulaci reálného vědeckého výzkumu, základy programování, spolupráci s prezentací výsledků.

 

Stavebnice Lego WeDo 2.0 je určena pro žáky 1. stupně základní školy.

 

Obsahuje:

 

-          Programovatelnou kostku Smart Hub, která je připojitelná přes Bluetooth a obsahuje dva porty pro připojení motoru a senzoru.

-          Střední motor uvádí do pohybu dopředu a dozadu.

-          Senzor pohybu, který detekuje objekty do vzdálenosti 15 cm.

-          Senzor náklonu, který hlásí směr až v 6 polohách.

-          Stavební kostky lego

 

Stavebnice Lego Mindstorms je určena pro žáky 2. stupně základních škol.

Obsahuje:

 

-          2x Velký servomotor s integrovaným rotačním senzorem

-          Střední servomotor

-          Ultra zvukový senzor generující svazek zvukových vln

-          Světelný a barevný senzor

-          Gyroskop

-          2x Dotykový senzor

-          Nabíjecí baterii

-          Spojovací vodiče s konektory

 

Realizace moderních hodin informatiky je podpořena projektem „Vzděláváme se“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008919).

 

Zpracovala Mgr. Veronika Baštová

 


 

 

                      

                                                INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Neštemická 787/38    
příspěvková organizace     
Neštěmická 787/38  
Ústí nad Labem 400 07    
IČO: 442 262 68    
     
 Ředitelka školy:     472 732 174   
 Sekretariát:     724 300 455 
 Zástupce řed. školy:      727 974 465
 Ved. školní jídelny:     472 732 085 
       
               
                   
Úřední hodiny podatelny:  
Po - Pá 7 - 15 hod.   
mail: skola@zsnestemicka.cz