pátek, 22 březen 2019
A+ R A-

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne 9. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 (v tento den proběhne sběr vytištěných přihlášek a vlastní zápis za účasti zapisovaného dítěte a jeho zákonných zástupců).

Vydávání přihlášek bude probíhat elektronicky od 1. 3. 2019 do 9. 4. 2019. V případě, že nemáte možnost přihlášku vytisknout, můžete o její vytištění zažádat přímo u nás ve škole, a to 26. 3. 2019 od 8:00 do 12:00 nebo 28. 3. 2019 od 12.00 do 15:00.

 

Při samotném zápisu zákonní zástupci doloží

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte,

- rodný list dítěte a občanský průkaz,

- případně doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.

 

V řádném termínu přijímáme děti narozené 1. 1. 2013-31. 8. 2013.

 

V případě žádosti o předčasný nástup dětí narozených 1. 9.–31. 12. 2013 musí zákonný zástupce doložit kromě výše uvedených dokumentů vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

 

Odklad povinné školní docházky – písemná žádost (vyplnění a tisk z elektronického systému zápisu), doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

INFORMACE K ZÁPISU – ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PRO VYPLNĚNÍ A TISK PŘIHLÁŠEK – ZDE

                      

                                                INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Neštemická 787/38    
příspěvková organizace     
Neštěmická 787/38  
Ústí nad Labem 400 07    
IČO: 442 262 68    
     
 Ředitelka školy:     472 732 174   
 Sekretariát:     724 300 455 
 Zástupce řed. školy:      727 974 465
 Ved. školní jídelny:     472 732 085 
       
               
                   
Úřední hodiny podatelny:  
Po - Pá 7 - 15 hod.   
mail: skola@zsnestemicka.cz