pátek, 22 březen 2019
A+ R A-

Vážení rodiče,

na sekretariátu školy jsou pro Vás připraveny k vyzvednutí zápisové lístky, které použijete k odevzdání na tu střední školu, na niž bude vaše dítě přijato (bude-li přijato na obě, tak na tu, které dáte přednost).

 Informaci o přijetí na SŠ zveřejní podle zákona ředitel střední školy na webu školy nejdříve 22. dubna 2019, u maturitních oborů se doba obvykle o něco posune, neboť se čeká na centrální vyhodnocení přijímacích zkoušek.

Po zveřejnění informace o přijetí na SŠ potvrdí uchazeč svoje rozhodnutí zde studovat odevzdáním zápisového lístku  - musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění informace o přijetí. Neodevzdá-li v daném termínu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek na SŠ, zaniká nárok na přijetí a místo bude nabídnuto jinému uchazeči.

Zápisový lístek si musí vyzvednout ve škole zákonný zástupce a potvrdí jeho obdržení svým podpisem. Zápisové lístky si vyzvedávejte v kanceláři školy od 5. 3. 2019 do 8. 3. 2019 a následně pak od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019 - v době od 7 do 14.30 hodin.

Doporučuji vzít s sebou desky, neboť zápisový lístek má formát A4. 

Mgr. Jitka Zemanová -  výchovná poradkyně

                      

                                                INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Neštemická 787/38    
příspěvková organizace     
Neštěmická 787/38  
Ústí nad Labem 400 07    
IČO: 442 262 68    
     
 Ředitelka školy:     472 732 174   
 Sekretariát:     724 300 455 
 Zástupce řed. školy:      727 974 465
 Ved. školní jídelny:     472 732 085 
       
               
                   
Úřední hodiny podatelny:  
Po - Pá 7 - 15 hod.   
mail: skola@zsnestemicka.cz